A-traktor är ett bra fordon

En A-traktor är en bil eller en lastbil som är ombyggd och uppfyller kraven för att gå under den klass som heter traktor modell A. Det innebär att fordonet max får framföras 30 km/h men det finns inget tak på hur många växlar som den får ha. Lägsta växeln får dock göra så att fordonet går att framföra maximalt 10 km/h. A-traktor är ett fordon som är populärt i glesbygden där ungdomar också vintertid kan uppleva friheten i att själva kunna ta sig mellan olika platser. A-traktor är ett mycket bra alternativ till ett första fordon där ungdomen får erfarenhet med sig tills att det är dags för vanlig bil.

Läs om A-traktor historik

A-traktor historik: Den har funnits på den svenska marknaden sedan det kalla kriget år 1963. Trafiksäkerhetsverket som då var namnet på ansvarig myndighet gav svenska folket möjlighet att registrera om sina fordon till en så kallad A-traktor, ett alternativ till EPA-traktorn. Nyregistrering av EPA-traktorer förbjöds helt och hållet år 1975 vilket gav A-traktorn ett rejält uppsving i popularitet. Idag är det alltså möjligt och köpa nya A-traktorer i många olika utföranden. Sedan år 1982 är det obligatoriskt att ha en LGF-skylt på sitt fordon, oavsett om det är en ny eller en äldre modell.

A-traktor krav på utföranden

Det finns A-traktor krav att leva upp till för den som väljer att ha en A-traktor. En A-traktor får maximalt framföras i 30 km/h, det får finnas säte för en till två passagerare och den ska besiktigas vartannat år. Utrymmet bakom föraren måste vara stängt och får inte rymma varken gods eller passagerare, det måste finnas en LGF-skylt monterad bak på fordonet och det ska finnas en typ av draganordning för att få klassas som traktor. Idag finns det både äldre och nya A-traktorer på marknaden som lever upp till de krav som finns enligt lag. Föraren måste vara minst 15 år för att få köra och inneha AM-körkort.